צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

ניהול ספר הזמנות - כיצד נוכל לרתום את דרישות החוק לטובתינו?

כמעט כל עצמאי הנותן שירותים מחויב בניהול ספר הזמנות. כיצד נוכל להשתמש בחוק לטובתינו? ניקח לדוגמא צלם חתונות:

צלם מחויב לנהל ספר הזמנות שהינו ספר כרוך אשר דפיו מוספרו מראש. בנוסף, הצלם משתמש בהסכמים אשר הודפסו מראש וכוללים את פרטי ההזמנה למשל האם הצילום באירוע יכלול וידיאו, מספר התמונות וכו'.   הצלם יכול לשלב בין ההסכמים ובין דרישות החוק ולהדפיס ספר הזמנות במתכונת של הסכם בו יפורטו פרטי ההזמנה וכמובן לא לשכוח את חתימת הלקוח.

 

חזרה