צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

למה לדרוש חשבונית כאשר אנו קונים משהו לעסק?

 

כמה שווה חשבונית הוצאה ע"ס 100 ש''ח?

מעבר למרכיב המע"מ 17% צריך לעשות החשבון הבא:

אם לצורך הדוגמא ההכנסה החודשית לפני מס הינה 10,000 ש''ח

הרי שמרכיב המע"מ + מס הכנסה+ביטוח לאומי עומד על 47 ש''ח.

איך זה עוזר לנו?

דרישת החשבונית מס בסכום של 100 ש''ח מקטינה את ההכנסה  החייבת ב- 100 ש''ח

הקטנת ההכנסה מקטינה את המיסים שצריך לשלם ב- 47 ש''ח

מסקנה:

אם מרכיב המיסים הינו 47 ש''ח

הרי שעל ידי דרישת החשבונית אנו  מקבלים בחזרה 47 ש''ח

ואזי ההוצאה נטו הינה רק 53 ש''ח!

חזרה