צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

האם יש קשר בין ביטוח הדירה ועוזרת הבית?

 "חבות מעבידים לעובדי משק הבית".

מה קורה אם עוזרת הבית המגיע לשעתיים בשבוע לפי 50 ש''ח לשעה ושהיא במקרה גם סטודנדטית לקראת סוף התואר, נפגעת בעבודה?

 

מכיוון שבמוסד לביטוח לאומי היא מבוטחת לפי 400 ש''ח לחודש הרי שלפי סכום זה המוסד לביטוח לאומי ישלם לה.

ומה קורה עם הסטודנטית שהיתה לקראת סוף התואר ולפי מצב השוק יכלה בקלות למצוא עבודה ב- 6000 ש"ח למשל?

הסטודנטית יכולה לתבועה את המעסיק בגין ההפסד שנגרם לה לגבי ההפרש בין הסכום בו היא היתה מבוטחת בביטוח לאומי לבין שווי המשכורת שהיתה צריכה לקבל עם סיום בלימודים.

סעיף "ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית" בביטוח הדירה נועד בין השאר לתת כיסויים למצבים אלו.

אז מה עושים?  מודאים שיש ביטוח דירה!

נקודה נוספת למחשבה:

מה קורה לנו כאשר עובד נפגע והוא לא היה מדווח במוסד לביטוח לאומי?


חזרה