צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

 

 

 

הצהרת הון


הצהרת הון הינה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות לתאריך מסוים אשר נקבע על ידי פקיד השומה אשר דרש את ההצהרה.

בהצהרת הון מגיש הדו"ח חותם על נכונות ההצהרת ושאין נכסים נוספים.

ההצהרת הון הראשונה/קודמת מהווה בסיס לחישוב פערים בין ההצהרה הנוכחית להצהרה הקודמת ומשמשת כלי נוסף עבור פקיד השומה בבדיקת אמינות הדו"חות השנתיים.

איך זה עובד?
פקיד השומה דורש אחת לכמה שנים הצהרת הון וזאת על מנת שיוכל להצליב בין נתוני הדו"חות השנתיים להצהרות הון במטרה לעלות על הכנסות שלא דווחו כחוק.

סיכומי ההצהרות הון כמו נתוני הדו"חות השנתיים מוזנים למחשב מס הכנסה אשר משווה את הנתונים מול "לוחות המחיה" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במטרה למצוא הפרשי הון לא מוסברים ולהתריע בפני פקיד השומה על ממצאים חריגים.

לדוגמא:
הצהרת הון ראשונה 800,000 ש"ח
הצהרת הון שניה 1,000,000 ש"ח
הכנסה מוצהרת תקופה שבין ההצהרות הון 220,000 ש"ח.

לכאורע נראה שהכל בסדר שכן ניתן להסביר את הגידול בהון בין שתי ההצהרות ואפילו נותרו 20,000 ש"ח אולם האם יתכן שהאדם צרך למחייתו רק 20,000 ש"ח לתקופה שבין שתי הצהרות ההון?

חזרה