צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

 

מסמכי הנהלת חשבונות

לעוסק מורשה, עוסק פטור ישמיט המילה "מס"

הזמנה

מסמך לרישום הזמנת עבודה

חשבונית עסקה
מהווה דרישת תשלום ממקבל השירות.

לאחר קבלת התשלום בפועל יש להפיק חשבונית מס / קבלה. (עוסק פטור יפיק חשבונית/קבלה)


קבלה
מהווה רישום קבלת תקבול בשיק / אשראי / מזומן / העברה בנקאית.
מייד לאחר קבלת התקבול בפועל (פרעון השיק / הצגת הסכום בבנק) יש להפיק חשבונית מס (עוסק פטור יפיק חשבונית)


חשבונית מס
מסמך המהווה דווח על הכנסה. מופק לאחר קבלת התקבול בפועל.
הערה: פרעון שיק יחשב לקבלת התקבול בפועל.


חשבונית מס/ קבלה
חשבונית מס וקבלה באותו מסמך. בדרך כלל מופק לאחר תשלום במזומן או כאשר הלקוח משלם את החשבונית עסקה.