צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות לשנת 2020

קרן השתלמות

ניתן להפקיד  4.5% עד להכנסה שנתית של 264,000 ש''ח.

גם כשהתקרה השנתית נמוכה מ 18,600 עדיין ניתן להפקיד 18,600 ולהינות מפטור ממס על הרווחים.

 

קרן פנסיה / קופת גמל / ביטוח מנהלים

ניתן להפקיד  16.5% עד להכנסה שנתית של 211,200 ש''ח, דהיינו עד 34,848 ש''ח.

 

פנסיה חובה

לפי חוק פנסיה חובה חייבים להפקיד 4.45% על הכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק (5,276 ש''ח)  ו 12.55% על החלק שמעל ועד לתקרה של 10,551 ש''ח.

 לבדיקה אישית