צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

הנחיות לסוף שנת המס 2024

 

עד סוף שנת המס ניתן להפקיד  לקרן פנסיה / קופת גמל: (בד"כ ניתן להעביר לחברות הביטוח כספים עד 25 לדצמבר).

קופת גמל להשקעה:

הפקדות לקופת גמל להשקעה אינן מוכרות לצורך מס.  ניתן להפקיד עד 76,449 ש'ח לשנה

קרן השתלמות:

ההוצאה המוכרת הינה עד 4.5% מההכנסה עד לתקרת הכנסה של 293,397 ש''ח.
שימו לב שהרווחים בגין הפקדה עד 20,520 פטורים ממס רווחי הון.

 

הערות:
א. ההטבה של הפטור ממס רווחי הון על הפקדה של עד 20,520 ש''ח קיימת בלי קשר לגובה ההכנסה.
ב. עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר- ההכנסה מירבית עבורו תהיה ההכנסה המירבית פחות השכר שממנו מופרש לפנסיה כשכיר.

 

 

 

הפקדות לקרן פנסיה / קופת גמל:

ניתן להפקיד עד 16.5% מהכנסה עד תקרת הכנסה של 232,800 ש''ח (מקסימום הפקדה 38,412 ש''ח)

הערה:
עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר- ההכנסה מירבית עבורו תהיה ההכנסה המירבית פחות השכר שממנו מופרש לפנסיה כשכיר.

 

חוק פנסיה חובה

שימו לב לחוק פנסיה חובה, דהיינו הפקדות שחייבים להפקיד:

 

להכנסה של עד מחצית השכר הממוצע במשק (6,162 ש''ח) לחודש יש להפקיד 4.45%.
על החלק שמעל 6,162 ש''ח ועד 12,324 ש''ח יש להפקיד 12.55%.

עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר – ניתן להפחית את הסכום ששולם כשכיר.

לינק להרחבה בנושא

 

רכב

בתאריך ה 31.12.2024 לרשום את מונה הק"מ ברכב.

 

ספירת מלאי

בעסקים המחזיקים מלאי – לבצע ספירת מלאי ביום 31.12.2024. 

 

עוסק פטור.

 

תקרת עוסק פטור בשנת 2024 עומדת על 120,000 ש"ח.

באם הגעת לתקרה אבקש להודיע לי מיידית על מנת שאטפל במעבר לעוסק מורשה.

 

שכר דירה פטור

שכר דירה למגורים בשנת 2024 עד 5,654 ש''ח לחודש פטור ממס.
אם הגעת / עברת את התקרה ב 2024 - לפנות אלי בהקדם על מנת לתכנן את המס.