צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

הנחיות לסוף שנת המס 2020

 

עד סוף שנת המס ניתן להפקיד  לקרן פנסיה / קופת גמל: (בד"כ ניתן להעביר לחברות הביטוח כספים עד 25 לדצמבר).

קרן השתלמות:

ההוצאה המוכרת הינה עד 4.5% מההכנסה עד לתקרת הכנסה של 264,000 ש''ח.
שימו לב שהרווחים בגין הפקדה עד 18,600 פטורים ממס רווחי הון.

 

הערות:
א. ההטבה של הפטור ממס רווחי הון על הפקדה של עד 18,600 ש''ח קיימת בלי קשר לגובה ההכנסה.
ב. עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר- ההכנסה מירבית עבורו תהיה ההכנסה המירבית פחות השכר שממנו מופרש לפנסיה כשכיר.

 

 

 

הפקדות לקרן פנסיה / קופת גמל:

ניתן להפקיד עד 16.5% מהכנסה עד תקרת הכנסה של 211,200 ש''ח (מקסימום הפקדה 34,848 ש''ח)

הערה:
עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר- ההכנסה מירבית עבורו תהיה ההכנסה המירבית פחות השכר שממנו מופרש לפנסיה כשכיר.

 

חוק פנסיה חובה

שימו לב לחוק פנסיה חובה, דהיינו הפקדות שחייבים להפקיד:

 

להכנסה של עד מחצית השכר הממוצע במשק (5,070 ש''ח) לחודש יש להפקיד 4.45%.
על החלק שמעל 5,276 ש''ח ועד 10,551 ש''ח יש להפקיד 12.55%.

עבור עצמאי שיש לו הכנסה כשכיר – ניתן להפחית את הסכום ששולם כשכיר.

לינק להרחבה בנושא

 

רכב

בתאריך ה 31.12.2020 לרשום את מונה הק"מ ברכב.

 

ספירת מלאי

בעסקים המחזיקים מלאי – לבצע ספירת מלאי ביום 31.12.2020.